22:05, 07 NOV (SUN) 2021
3 3
Chiefs Music Hotpot Wildcats
裁判
主裁边裁
KC Lung Tim Tsui   
时间 球队 进球 助攻 助攻 备注 被罚球员 判罚 分钟
1 00:13 Chiefs Jason A. Wong Jasper Chow
1 01:40 Music Hotpot Wildcats Billy Fu
1 04:38 Music Hotpot Wildcats Brad Lee PT Hooking 2
1 05:58 Chiefs Kelvin Wong Tripping 2
1 07:33 Chiefs Oliver Tedja Jasper Chow
1 12:40 Music Hotpot Wildcats Brad Lee PT Ray Tang
1 14:53 Chiefs Oliver Tedja
1 17:49 Chiefs
2 01:46 Music Hotpot Wildcats Brad Lee PT Cross-checking 2
2 04:15 Chiefs Eddie Wong Roughing 2
2 04:15 Music Hotpot Wildcats Shui Ng Roughing 2
2 10:54 Music Hotpot Wildcats Brad Lee PT
2 19:22 Music Hotpot Wildcats Brad Lee PT Elbowing 2
球队 守门员 第一局 第二局 第三局 加时第一局 加时第二局 任意球 总时间 救球总数 进球总数 空门进球
失球救球失球救球失球救球失球救球失球救球失球救球
Chiefs Ken Lam [G] 2 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 40 8 3 0
Music Hotpot Wildcats Stanley Shum [G] 3 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 40 11 3 0
全职球员排名 - 主场球队
球员名单 球队 位置 进球 助攻 得分 5打4 4打5 空门进球 罚球 判罚 任意球 (进球) 任意球 (射门) 决定性进球
1 Oliver Tedja Chiefs Skater 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jasper Chow Chiefs Skater 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jason A. Wong Chiefs Skater 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bongy Tang Chiefs Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Hamilton Tang Chiefs Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ken Lam Chiefs Goalie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Roger Li Chiefs Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Sigmund Chu Chiefs Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Vincent Ahrens Chiefs Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Will Kwan Chiefs Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Eddie Wong Chiefs Skater 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
12 Kelvin Wong Chiefs Skater 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
全职球员排名 - 作客球队
球员名单 球队 位置 进球 助攻 得分 5打4 4打5 空门进球 罚球 判罚 任意球 (进球) 任意球 (射门) 决定性进球
1 Billy Fu Music Hotpot Wildcats Forward 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ray Tang Music Hotpot Wildcats Skater 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Fred Lau Music Hotpot Wildcats Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Fuk Hing So Music Hotpot Wildcats Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Hoi Ching So Music Hotpot Wildcats Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Hoi Kiu So Music Hotpot Wildcats Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Jeremy Mok Music Hotpot Wildcats Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Justin Hau Music Hotpot Wildcats Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Nathan Kie Music Hotpot Wildcats Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Nelson Hau Music Hotpot Wildcats Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ringo Ho Music Hotpot Wildcats Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Stanley Shum Music Hotpot Wildcats Goalie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Shui Ng Music Hotpot Wildcats Skater 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
非全职球员排名
球员名单 球队 位置 进球 助攻 得分 5打4 4打5 空门进球 罚球 判罚 任意球 (进球) 任意球 (射门) 决定性进球
1 Brad Lee PT Music Hotpot Wildcats Skater 2 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0