Titans Crave Hong Kong
裁判
主裁边裁
Yannick WongKC Lung  
时间 球队 进球 助攻 助攻 备注 被罚球员 判罚 分钟
1 15:20 Crave Hong Kong Alan Wan Hooking 2
1 07:42 Crave Hong Kong Tim Tsui Ken Chan
1 05:05 Crave Hong Kong Bench Minor Too Many Men 2
1 02:25 Titans Billy Chan Hooking 2
2 12:20 Titans Michael Chen Holding 2
2 12:16 Crave Hong Kong Vincent Emond Roughing 2
2 08:16 Crave Hong Kong Alan Wan Boarding 2
2 04:41 Crave Hong Kong Brian Chiu Interference 2
2 00:36 Titans TO
2 00:01 Crave Hong Kong Tim Tsui Misconduct 10
球队 守门员 第一局 第二局 第三局 加时第一局 加时第二局 任意球 总时间 救球总数 进球总数 空门进球
失球救球失球救球失球救球失球救球失球救球失球救球
Titans Stanley Shum [G] 1 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 40 9 1 0
Crave Hong Kong Ricky Chong [G] 0 8 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 40 13 0 0
全职球员排名 - 主场球队
球员名单 球队 位置 进球 助攻 得分 5打4 4打5 空门进球 罚球 判罚 任意球 (进球) 任意球 (射门) 决定性进球
1 Alex Tin Titans Forward / Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Betty Lai Titans Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kim Lau Titans Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ophelia Kwok Titans Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ronald Chow Titans Forward / Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Stanley Shum Titans Goalie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Tsui Yi WONG Titans Forward 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Michael Chen Titans Skater 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
全职球员排名 - 作客球队
球员名单 球队 位置 进球 助攻 得分 5打4 4打5 空门进球 罚球 判罚 任意球 (进球) 任意球 (射门) 决定性进球
1 Ken Chan Crave Hong Kong Skater 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 David Li Crave Hong Kong Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Eugene Wong Crave Hong Kong Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Fuk Hing So Crave Hong Kong Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Jimmy Lee Crave Hong Kong Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Olivia Cheng Crave Hong Kong Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ricky Chong Crave Hong Kong Goalie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Roger Li Crave Hong Kong Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Shane Wyatt Crave Hong Kong Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Brian Chiu Crave Hong Kong Skater 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
11 Vincent Emond Crave Hong Kong Skater 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
非全职球员排名
球员名单 球队 位置 进球 助攻 得分 5打4 4打5 空门进球 罚球 判罚 任意球 (进球) 任意球 (射门) 决定性进球
1 Aman Leung Titans Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Billy Chan Titans Skater 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
3 Tim Tsui Crave Hong Kong Skater 1 0 1 0 0 0 0 10 0 0 1
4 Yasmin Chir Crave Hong Kong Forward 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Alan Wan Crave Hong Kong Skater 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0