Crave Hong Kong Verity
裁判
主裁边裁
Falcon WongSzeto Lok Hin  
时间 球队 进球 助攻 助攻 备注 被罚球员 判罚 分钟
1 18:40 Crave Hong Kong Brian Chiu Fuk Hing So
1 15:29 Crave Hong Kong Vincent Emond High Sticking 2
1 09:21 Verity Will Chack Roughing 2
1 09:21 Crave Hong Kong Eugene Wong Roughing 2
1 01:16 Verity Joe Kainz Roughing 2
1 00:21 Crave Hong Kong Shane Wyatt 5打4
2 20:00 Verity Willard Li Slashing 2
2 18:51 Crave Hong Kong Shane Wyatt Interference 2
2 15:01 Verity Erick Ko Slashing 2
2 15:01 Verity Erick Ko Body Checking 2
2 10:06 Crave Hong Kong Leslie Yiu
2 09:46 Verity TO
2 04:06 Verity Warren Ang RPT Will Chack
2 02:00 Crave Hong Kong Shane Wyatt Cross Checking 2
2 02:00 Crave Hong Kong TO
球队 守门员 第一局 第二局 第三局 加时第一局 加时第二局 任意球 总时间 救球总数 进球总数 空门进球
失球救球失球救球失球救球失球救球失球救球失球救球
Crave Hong Kong Ricky Chong [G] 0 5 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 40 18 1 0
Verity Anthony Fiscella [G] 2 5 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 40 11 3 0
全职球员排名 - 主场球队
球员名单 球队 位置 进球 助攻 得分 5打4 4打5 空门进球 罚球 判罚 任意球 (进球) 任意球 (射门) 决定性进球
1 Brian Chiu Crave Hong Kong Skater 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Shane Wyatt Crave Hong Kong Skater 1 0 1 1 0 0 0 4 0 0 1
3 Fuk Hing So Crave Hong Kong Skater 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jimmy Lee Crave Hong Kong Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ken Chan Crave Hong Kong Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Peter Ho RPT Crave Hong Kong Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ricky Chong Crave Hong Kong Goalie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Roger Li Crave Hong Kong Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Eugene Wong Crave Hong Kong Skater 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
10 Vincent Emond Crave Hong Kong Skater 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
全职球员排名 - 作客球队
球员名单 球队 位置 进球 助攻 得分 5打4 4打5 空门进球 罚球 判罚 任意球 (进球) 任意球 (射门) 决定性进球
1 Anthony Fiscella Verity Goalie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Derek Hu Verity Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jon Mei Verity Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kevin Lam Verity Goalie / Forward 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kevin Yung Verity Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kin Ip Verity Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Peter Lam Verity Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Joe Kainz Verity Skater 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
9 Willard Li Verity Goalie 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
10 Erick Ko Verity Skater 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
非全职球员排名
球员名单 球队 位置 进球 助攻 得分 5打4 4打5 空门进球 罚球 判罚 任意球 (进球) 任意球 (射门) 决定性进球
1 Leslie Yiu Crave Hong Kong Skater 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Warren Ang RPT Verity Skater 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Will Chack Verity Skater 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0