Chiefs Neway WildCats
裁判
主裁边裁
Eric CheungSzeto Lok Hin  
时间 球队 进球 助攻 助攻 备注 被罚球员 判罚 分钟
2 15:00 Chiefs Jason Wong Edmund Chu
2 13:34 Chiefs Parco Chow
2 03:07 Neway WildCats Kevin Wong Billy Fu
2 02:56 Neway WildCats TO
球队 守门员 第一局 第二局 第三局 加时第一局 加时第二局 任意球 总时间 救球总数 进球总数 空门进球
失球救球失球救球失球救球失球救球失球救球失球救球
Chiefs Andy Mak [G] 0 4 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 40 12 1 0
Neway WildCats Bengy Hui [G] 0 12 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 40 17 2 0
全职球员排名 - 主场球队
球员名单 球队 位置 进球 助攻 得分 5打4 4打5 空门进球 罚球 判罚 任意球 (进球) 任意球 (射门) 决定性进球
1 Jason Wong Chiefs Skater 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Parco Chow Chiefs Skater 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Edmund Chu Chiefs Skater 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Andy Mak Chiefs Goalie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Feidi Choi Chiefs Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Jasper Chow Chiefs Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Jonathan Chang Chiefs Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Kelvin Wong Chiefs Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Kenrick Tang Chiefs Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Sigmund Chu Chiefs Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全职球员排名 - 作客球队
球员名单 球队 位置 进球 助攻 得分 5打4 4打5 空门进球 罚球 判罚 任意球 (进球) 任意球 (射门) 决定性进球
1 Kevin Wong Neway WildCats Skater 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bengy Hui Neway WildCats Goalie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jason Cheng Neway WildCats Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jeremy Mok Neway WildCats Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Laputa Poon Neway WildCats Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Michael He Neway WildCats Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Peter Yuen Neway WildCats Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ryan Chan Neway WildCats Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
非全职球员排名
球员名单 球队 位置 进球 助攻 得分 5打4 4打5 空门进球 罚球 判罚 任意球 (进球) 任意球 (射门) 决定性进球
1 Bill Shum Chiefs Forward 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Eddie Wong Chiefs Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Billy Fu Neway WildCats Forward 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Raymond Chan RPT Neway WildCats Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0