WIHO Transformers
裁判
主裁邊裁
Yannick WongEric Cheung  
時間 球隊 進球 助攻 助攻 備註 被罰球員 判罰 分鐘
1 13:07 WIHO Ernest Tang Body-checking 2
1 09:30 WIHO Alan Chan Tripping 2
1 07:17 Transformers Lennon Au Yeung Donald Chow Hayes To
1 03:45 Transformers Ying Yeung Hayes To
1 00:55 Transformers Hayes To Roughing 2
1 00:55 WIHO Harry Cho Roughing 2
2 15:34 Transformers Otto Chan Chi Lok Lau
2 13:28 WIHO Matthew Yam Reston Ko Harry Cho
2 01:08 WIHO TO
球隊 守門員 第一局 第二局 第三局 加時第一局 加時第二局 任意球 總時間 救球總數 進球總數 空門進球
失球救球失球救球失球救球失球救球失球救球失球救球
WIHO George Bigelow [G] 2 5 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 40 13 3 0
Transformers Sumi Chau [G] 0 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 40 11 1 0
全職球員排名 - 主場球隊
球員名單 球隊 位置 進球 助攻 得分 5打4 4打5 空門進球 罰球 判罰 任意球 (進球) 任意球 (射門) 決定性進球
1 Matthew Yam WIHO Skater 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Reston Ko WIHO Skater 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Adrienne May LI WIHO Forward / Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bruce Galba WIHO Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 George Bigelow WIHO Goalie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Henry Tong WIHO Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Julianne Hennig WIHO Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Paul Kim WIHO Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Alan Chan WIHO Skater 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
10 Ernest Tang WIHO Skater 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
全職球員排名 - 作客球隊
球員名單 球隊 位置 進球 助攻 得分 5打4 4打5 空門進球 罰球 判罰 任意球 (進球) 任意球 (射門) 決定性進球
1 Hayes To Transformers Skater 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0
2 Lennon Au Yeung Transformers Forward 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Otto Chan Transformers Skater 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ying Yeung Transformers Skater 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5 Chi Lok Lau Transformers Skater 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Donald Chow Transformers Skater 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Gary Hon RPT Transformers Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Oi Lam Cheung Transformers Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Robert Wong Transformers Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Sumi Chau Transformers Goalie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Teddy Chan Transformers Forward 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Wong Tsz Yu Transformers Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
非全職球員排名
球員名單 球隊 位置 進球 助攻 得分 5打4 4打5 空門進球 罰球 判罰 任意球 (進球) 任意球 (射門) 決定性進球
1 Harry Cho WIHO Skater 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0
2 Jim Wong RPT WIHO Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Michael Wong WIHO Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0