Smilodon Dangers
赛事球星
第一名 Mike Lam 第二名 Tim Tsui 第三名 Tin Yau Chan
裁判
主裁边裁
Wong CheungKC Lung  
时间 球队 进球 助攻 助攻 备注 被罚球员 判罚 分钟
1 15:34 Dangers Yiu Cheung Cheng Boarding 2
1 13:06 Dangers Tin Yau Chan
1 07:48 Dangers Teddy Chan
1 06:41 Smilodon Mike Lam
1 05:22 Smilodon Eric Wong Tripping 2
1 01:33 Dangers Wang Hoi Wong Holding 2
1 00:07 Smilodon Mike Lam Owen Lee
2 15:07 Smilodon Tim Tsui Katy Yau
2 11:38 Dangers Wang Hoi Wong
2 06:52 Smilodon Tim Tsui Katy Yau Edmond Tse
2 00:29 Smilodon TO
2 00:03 Smilodon Mike Lam 空门进球
球队 守门员 第一局 第二局 第三局 加时第一局 加时第二局 任意球 总时间 救球总数 进球总数 空门进球
失球救球失球救球失球救球失球救球失球救球失球救球
Smilodon Victor Yip [G] 2 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 40 7 3 0
Dangers Pong Tai Leung [G] 2 10 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 40 17 4 1
全职球员排名 - 主场球队
球员名单 球队 位置 进球 助攻 得分 5打4 4打5 空门进球 罚球 判罚 任意球 (进球) 任意球 (射门) 决定性进球
1 Mike Lam Smilodon Skater 3 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0
2 Tim Tsui Smilodon Skater 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Katy Yau Smilodon Skater 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Edmond Tse Smilodon Skater 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Owen Lee Smilodon Skater 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bernadette Lo Smilodon Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Kenny Chan Smilodon Forward 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Kim Fai Lai Smilodon Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Lui Yee Pui Smilodon Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ringo Chung Smilodon Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Thomas Yau Smilodon Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Victor Yip Smilodon Goalie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Vincent Ng Smilodon Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Eric Wong Smilodon Skater 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
全职球员排名 - 作客球队
球员名单 球队 位置 进球 助攻 得分 5打4 4打5 空门进球 罚球 判罚 任意球 (进球) 任意球 (射门) 决定性进球
1 Teddy Chan Dangers Forward 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Tin Yau Chan Dangers Skater 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Wang Hoi Wong Dangers Skater 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
4 Ho Yin Pang Dangers Forward 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ka Wing WONG Dangers Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Pong Tai Leung Dangers Goalie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Pun Ho Ching Dangers Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Shing Chung Chow Dangers Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Wai Chun CHENG Dangers Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Wai Yee CHOW Dangers Forward 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Wing Hin YUEN Dangers Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Yiu Cheung Cheng Dangers Skater 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
非全职球员排名
球员名单 球队 位置 进球 助攻 得分 5打4 4打5 空门进球 罚球 判罚 任意球 (进球) 任意球 (射门) 决定性进球
1 Kevin Leung Dangers Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0