23:00, 14 AUG (SUN) 2016
2 6
Titans Chiefs
賽事球星
第一名 Parco Chow 第二名 Edmund Chu 第三名 Roger Yung
裁判
主裁邊裁
Robert Wong Otto ChanAlex Wong
時間 球隊 進球 助攻 助攻 備註 被罰球員 判罰 分鐘
1 11:34 Chiefs Parco Chow Sigmund Chu
1 08:40 Titans Bench Minor Too Many Men 2
1 08:25 Chiefs Parco Chow Jonathan Chang
1 06:21 Chiefs Parco Chow Dixon Lee
1 05:20 Titans King Ho Roger Yung
1 04:41 Chiefs Sigmund Chu Parco Chow
2 12:51 Titans Roger Yung Queenie Chan Billy Chan
2 08:57 Chiefs Edmund Chu Sigmund Chu
2 06:36 Titans TO
2 02:55 Chiefs Edmund Chu Jonathan Chang
球隊 守門員 第一局 第二局 第三局 加時第一局 加時第二局 任意球 總時間 救球總數 進球總數 空門進球
失球救球失球救球失球救球失球救球失球救球失球救球
Titans Sumi Chau PT [G/F] 4 5 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 40 13 6 0
Chiefs Stanley Shum [G] 1 4 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 40 10 2 0
全職球員排名 - 主場球隊
球員名單 球隊 位置 進球 助攻 得分 5打4 4打5 空門進球 罰球 判罰 任意球 (進球) 任意球 (射門) 決定性進球
1 Roger Yung Titans Skater 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 King Ho Titans Skater 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Billy Chan Titans Skater 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Queenie Chan Titans Skater 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Jeremy Chang Titans Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kim Lau Titans Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Michael Chen Titans Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Riccardo Yu Titans Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Sumi Chau PT Titans Goalie / Forward 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全職球員排名 - 作客球隊
球員名單 球隊 位置 進球 助攻 得分 5打4 4打5 空門進球 罰球 判罰 任意球 (進球) 任意球 (射門) 決定性進球
1 Parco Chow Chiefs Skater 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1
2 Sigmund Chu Chiefs Skater 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Edmund Chu Chiefs Skater 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jonathan Chang Chiefs Skater 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kelvin Wong Chiefs Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Micheal Bendy Chiefs Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Stanley Shum Chiefs Goalie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
非全職球員排名
球員名單 球隊 位置 進球 助攻 得分 5打4 4打5 空門進球 罰球 判罰 任意球 (進球) 任意球 (射門) 決定性進球
1 Aman TS Leung Titans Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Tracy Wong Titans Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Dixon Lee Chiefs Skater 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Eddie Wong Chiefs Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0