23:00, 14 AUG (SUN) 2016
2 6
Titans Chiefs
赛事球星
第一名 Parco Chow 第二名 Edmund Chu 第三名 Roger Yung
裁判
主裁边裁
Robert Wong Otto ChanAlex Wong
时间 球队 进球 助攻 助攻 备注 被罚球员 判罚 分钟
1 11:34 Chiefs Parco Chow Sigmund Chu
1 08:40 Titans Bench Minor Too Many Men 2
1 08:25 Chiefs Parco Chow Jonathan Chang
1 06:21 Chiefs Parco Chow Dixon Lee
1 05:20 Titans King Ho Roger Yung
1 04:41 Chiefs Sigmund Chu Parco Chow
2 12:51 Titans Roger Yung Queenie Chan Billy Chan
2 08:57 Chiefs Edmund Chu Sigmund Chu
2 06:36 Titans TO
2 02:55 Chiefs Edmund Chu Jonathan Chang
球队 守门员 第一局 第二局 第三局 加时第一局 加时第二局 任意球 总时间 救球总数 进球总数 空门进球
失球救球失球救球失球救球失球救球失球救球失球救球
Titans Sumi Chau PT [G/F] 4 5 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 40 13 6 0
Chiefs Stanley Shum [G] 1 4 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 40 10 2 0
全职球员排名 - 主场球队
球员名单 球队 位置 进球 助攻 得分 5打4 4打5 空门进球 罚球 判罚 任意球 (进球) 任意球 (射门) 决定性进球
1 Roger Yung Titans Skater 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 King Ho Titans Skater 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Billy Chan Titans Skater 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Queenie Chan Titans Skater 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Jeremy Chang Titans Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kim Lau Titans Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Michael Chen Titans Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Riccardo Yu Titans Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Sumi Chau PT Titans Goalie / Forward 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全职球员排名 - 作客球队
球员名单 球队 位置 进球 助攻 得分 5打4 4打5 空门进球 罚球 判罚 任意球 (进球) 任意球 (射门) 决定性进球
1 Parco Chow Chiefs Skater 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1
2 Sigmund Chu Chiefs Skater 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Edmund Chu Chiefs Skater 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jonathan Chang Chiefs Skater 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kelvin Wong Chiefs Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Micheal Bendy Chiefs Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Stanley Shum Chiefs Goalie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
非全职球员排名
球员名单 球队 位置 进球 助攻 得分 5打4 4打5 空门进球 罚球 判罚 任意球 (进球) 任意球 (射门) 决定性进球
1 Aman TS Leung Titans Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Tracy Wong Titans Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Dixon Lee Chiefs Skater 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Eddie Wong Chiefs Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0