22:05, 31 JUL (SUN) 2016
2 2
Crave Hong Kong Verity
賽事球星
第一名 Justin So 第二名 Ricky Chong 第三名 Ken Chan
裁判
主裁邊裁
Andy Li Tracy WongOtto Chan
時間 球隊 進球 助攻 助攻 備註 被罰球員 判罰 分鐘
1 13:20 Crave Hong Kong Ken Chan Shane Wyatt Robert CH Wong
1 09:30 Crave Hong Kong Brian Chiu Tripping 2
1 04:38 Verity Justin So Esmond Tam
2 18:54 Crave Hong Kong Brian Chiu
2 16:37 Verity Paul Chai Justin So
2 00:27 Verity Josh Steinhaus High Sticking 2
2 00:27 Crave Hong Kong TO
球隊 守門員 第一局 第二局 第三局 加時第一局 加時第二局 任意球 總時間 救球總數 進球總數 空門進球
失球救球失球救球失球救球失球救球失球救球失球救球
Crave Hong Kong Ricky Chong [G] 1 12 1 7 0 0 0 1 0 0 0 0 43 20 2 0
Verity Kevin Lam [G/F] 1 4 1 5 0 0 0 2 0 0 0 0 43 11 2 0
全職球員排名 - 主場球隊
球員名單 球隊 位置 進球 助攻 得分 5打4 4打5 空門進球 罰球 判罰 任意球 (進球) 任意球 (射門) 決定性進球
1 Ken Chan Crave Hong Kong Skater 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Brian Chiu Crave Hong Kong Skater 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
3 Shane Wyatt Crave Hong Kong Skater 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Adam Freeborn Crave Hong Kong Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Drew Peterson Crave Hong Kong Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Jimmy Lee Crave Hong Kong Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Kevin Kimberley Crave Hong Kong Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Michael Belanger Crave Hong Kong Forward / Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Peter Ho RPT Crave Hong Kong Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ricky Chong Crave Hong Kong Goalie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全職球員排名 - 作客球隊
球員名單 球隊 位置 進球 助攻 得分 5打4 4打5 空門進球 罰球 判罰 任意球 (進球) 任意球 (射門) 決定性進球
1 Justin So Verity Skater 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Paul Chai Verity Skater 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Esmond Tam Verity Skater 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Fuk Hing So Verity Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Jackey Tse Verity Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kevin Lam Verity Goalie / Forward 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Rob Porter Verity Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Roland Yau Verity Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SJ Oh Verity Skater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Josh Steinhaus Verity Skater 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
非全職球員排名
球員名單 球隊 位置 進球 助攻 得分 5打4 4打5 空門進球 罰球 判罰 任意球 (進球) 任意球 (射門) 決定性進球
1 Robert CH Wong Crave Hong Kong Skater 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0